MOPR LUBLIN_WSPARCIE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie udostępnił telefony, pod którymi osoby niesamodzielne czy seniorzy mogą otrzymać wsparcie w codziennym funkcjonowaniu w obliczu epidemii. Dodatkowo na stronie lubelskiego MOPR podane są godziny dyżurów pomocy psychologicznej, którą mogą uzyskać osoby, które z uwagi na zagrożenia pozostają w gorszej kondycji psychicznej. http://mopr.lublin.eu/

APELUJEMY #zostanwdomu

Apelujemy do Uczestników Projektu o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny #zostanwdomu

KOMUNIKAT Z DN. 25.03.2020 o dalszym zawieszeniu zajęć aktywizujących

W związku z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego w Polsce do 10 kwietnia 2020 zajęcia aktywizujące w placówce zostają zawieszone. W tym wyjątkowo ciężkim okresie kwarantanny wiążącej się z wieloma ograniczeniami zapraszamy do kontaktu z kadrą Projektu. Możliwe jest w ograniczonym zakresie wsparcie zdalne dla UP. Prosimy o zgłoszenia.Zachęcamy osoby niepełnosprawne oraz 

ZMIANA HARMONOGRAMU FORM WSPARCIA

W związku z sytuacją epidemiologiczną, zgodnie z Komunikatem Zarządu PFRON z dn 11.03.2020 oraz zarządzeniem Wojewody Lubelskiego z dn 12.03.2020 Mając na względzie wspólne bezpieczeństwo i zdrowie osób niepełnosprawnych od 12 do 25 marca 2020 bezpośrednie zajęcia aktywizujące dla Uczestników Projektu zostają zawieszone. Kadra projektu przechodzi na tryb pracy zdalnej.

Certyfikaty dla 10 UP ukończenia Warsztatów Komputerowych

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu w okresie VIII-XII 2019 10 UP osób niepełnosprawnych uczestniczyło w Warsztatach Komputerowych. Zajęcia aktywizujące prowadzone były dla 2 grup 5-osobowych przez 2 Trenerów Pracy jednocześnie. Celem było podtrzymywanie, nabywanie i rozwijanie umiejętności w zakresie kompetencji cyfrowych. 10 UP otrzymało Certyfikaty ukończenia Warsztatów Komputerowych.

STAŻE ZAWODOWE

Od VIII 2019 Uczestnicy Projektu rozpoczęli 3-miesięczne staże zawodowe u wybranych Pracodawców i nabywają nowe doświadczenie zawodowe. W celu ograniczenia barier osoby niepełnosprawne na stażach zawodowych są w zależności od indywidualnych potrzeb wspierani przez opiekunów stażu przeszkolonych w Stowarzyszeniu.    

ZAPRASZAMY PRACODAWCÓW DO WSPÓŁPRACY

W związku z tym, iż 30 Uczestników Projektu jest w trakcie procesu aktywizacji społecznej i zawodowej chętnie nawiążemy współpracę z pracodawcami z województwa lubelskiego mogących przyjąć pracowników – osoby z niepełnosprawnościami na 3-miesięczne staże zawodowe. Celem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami. Najlepszym sposobem poprawy dostępu do