REKRUTACJA DO PROJEKTU „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z autyzmem”.

Rozpoczyna się rekrutacja uczestników.

Pierwszy nabór trwa od 10 stycznia do  23 marca 2018r. Zapraszamy do udziału w projekcie osoby niepełnosprawne

spełniające warunki:

– wiek powyżej 16 r. ż.

– posiadające orzeczenie o niepełnosprawności

– zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego

W szczególności zapraszamy: Osoby z Autyzmem/ Zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością sprzężoną lub całościowymi zaburzeniami rozwoju. Regulamin uczestnictwa w projekcie oraz formularze zgłoszeniowe …Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy składać w biurze projektu : 20-530 Lublin, ul.Radości 8 lub pocztą tradycyjną na adres biura.

W ramach projektu oferujemy:

 1. Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji (IŚR)
 2. Kompleksowy program integracji społecznej 
 • Indywidualne wsparcie psychologiczne
 • Treningi Umiejętności Społecznych
 • Treningi Umiejętności Życiowych
 • Treningi Samodzielności
 • Treningi Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej
 • Treningi behawioralne
 • Indywidualne Konsultacje Pracownicze
 1. Kompleksowy program integracji zawodowej
 • Warsztaty Kompetencji Zawodowych
 • Warsztaty komputerowe
 • Treningi aktywnego poruszania się po rynku pracy
 • Warsztaty zajęć praktycznych na dobranym stanowisku pracy
 • Szkolenia i Staże zawodowe

Kontakt: kta.lublin@wp.pl lub tel. 884355955.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Formularz rekrutacyjny